Despre UNESCO

Despre UNESCO Image

Despre UNESCO

žUNESCO defineşte operativ drept moştenire culturală (patrimoniu cultural) următoarele categorii:

  • Monumente: lucrări arhitectonice, lucrări monumentale de sculptură şi pictură, elemente sau structuri de natură arheologică, inscripţii, locuinţe primitive de peşteră şi combinaţii de trăsături, excepţionale ca valoare universală din punct de vedere istoric, artistic sau ştiinţific.
  • Clădiri, grup de clădiri separate sau legate între ele care, datorită arhitecturii lor, omogenităţii sau datorită locului lor în peisaj sunt de o valoare excepţională din punct de vedere istoric, artistic sau ştiinţific.
  • Situri: lucrări realizate de mâna omului sau de natură şi om şi areale ce includ situri arheologice de excepţională valoare universală din punct de vedere istoric, estetic, etnologic sau antropologic.

žPeisajele culturale reprezintă opera combinată a naturii şi a omului, sunt ilustrative pentru evoluţia societăţii umane şi a aşezărilor de-a lungul timpului, sub influenţa constrângerilor fizice şi/sau a oportunităţilor prezentate de mediul lor natural şi de forţe succesive sociale, economice şi culturale, atât externe cât şi interne.

žExcepţională valoare universală – semnificaţie culturală şi/sau naturală de excepţie – ce transcede graniţele naţionale şi prezintă deopotrivă importanţă pentru generaţiile prezente şi viitoare ale umanităţii. Protecţia acestei moşteniri este de cea mai mare importanţă pentru comunitatea internaţională  ca întreg. Un obiectiv este considerat ca fiind de excepţională valoare universală  dacă întruneşte cel puţin unul dintre cele şase criterii.

žAutenticitate: proprietăţile enumerate în cadrul celor şase criterii trebuie să întrunească condiţia de autenticitate. Acest lucru se realizează dacă valoarea culturală a obiectivelor este în mod onest şi credibil exprimată prin intermediul unei varietăţi de atribute incluzând: forma şi designul, materialele de construcţie, utilitatea şi funcţia, tradiţiile, tehnicile şi sistemul de gestiune, localizarea şi dispunerea, limbajul şi alte forme intangibile ale patrimoniului.

žIntegritate: măsură a gradului de menţinere intactă a patrimoniului cultural şi a atributelor acestuia. Este necesar să fie incluse toate elementele capabile să exprime valoarea universală de excepţie, mărimea să fie adecvată pentru a asigura reprezentarea completă a trăsăturilor şi proceselor care acordă semnificaţie obiectivului. Obiectivul are de suferit de pe urma unor efecte adverse ale dezvoltării sau ale neglijării.

Autor | admin Comentarii | 0 Data | iulie 31, 2015

categories & tags

leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *